Huurtoeslag aanvragen

Huurtoeslag (“huursubsidie”) is een bijdrage van de overheid voor mensen met een relatief laag inkomen,
zodat ook zij in staat zijn om een huurwoning te betalen. De overheid is wel van mening dat wanneer u ervoor kiest om in een relatief duur huurhuis te wonen, u deze tegemoetkoming niet nodig heeft.

Dit lijkt oneerlijk voor mensen die in gebieden wonen waar het vinden van een betaalbare huurwoning een moeilijke zaak is, denk aan de randstad, maar helaas worden hierin geen uitzonderingen gemaakt.

Nu uw Huurtoeslag aanvragen zonder DigiD

Uw huur mag ook niet te laag zijn in verhouding tot de hoogte van uw inkomen. De overheid stelt dat naarmate uw inkomen stijgt, u een groter deel van de huur zelf kunt betalen. Voor meer informatie over wanneer uw huur te laag is voor het recht op huurtoeslag/huursubsidie klikt u hier.

Een huurtoeslag kunt u van de Nederlandse overheid krijgen wanneer u o.a. aan de voorwaarden voldoet:
globaal komt het hier op neer (2018):

  • U en de eventuele medebewoners zijn in het bezit van de Nederlandse nationaliteit cq verblijfsvergunning
  • U bent ingeschreven bij de gemeente waar u woont
  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Er is sprake van een zelfstandige woning, dus een eigen woon(slaap)kamer, keuken en toilet
  • Er staan geen andere personen ingeschreven op dit adres
  • het (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog
  • het eigen vermogen is niet te groot

Inkomen eenpersoonshuishouden: max. €22400,- per jaar en eigen vermogen max. € 30000,-
Inkomen meerpersoonshuishouden: gezamenlijk max. €30400 per jaar en max. eigen vermogen €60000,-

De huur mag maximaal €710 zijn als de aanvrager ouder is dan 23 jaar,
is de aanvrager jonger dan 23 jaar, dan geldt een maximale rekenhuur van €417 per maand
(rekenhuur is kale huur + een deel van de servicekosten).
is de huur hoger dan het gestelde maximum dan krijgt men helemaal geen tegemoetkoming!

Alle hierboven genoemde bedragen & regelingen zijn indicatief,  bij de belastingdienst vindt u de exacte bedragen en regelingen.

 
Vrijblijvend Huurtoeslag aanvragen zonder DigiD
Dat doen de aangesloten partners snel en vakkundig.(maar ook Zorgtoeslag, of Kinderopvangtoeslag)

Wij helpen U ook in de gemeente: