Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid voor mensen met kinderen,
zodat ook zij zelf beter in staat zijn om te werken, reintegreren en/of te studeren.
Het aantal uren dat u werkt of studeert is van invloed op de toeslag. Het recht op toeslag stopt als het kind naar de middelbare school gaat.

Kinderopvangtoeslag is dus voor iedereen!
(onafhankelijk van uw inkomen)

Hier kunt u de gewenste Toeslag Aanvragen
.

Kinderopvangtoeslag kunt u krijgen wanneer u o.a. aan de voorwaarden voldoet:
in grote lijnen komt het hier op neer (2018):

    • U (en evt partner) werkt, reïntegreert of studeert
    • De opvang is geregistreerd
    • Is ook bedoelt voor ZZPers, meewerkende partners, artiesten en freelancers !

<

Het uurtarief van de vergoeding heeft een bovengrens…. , net zoals het aantal te vergoeden uren…

Voorbeeld 1
U hebt geen toeslagpartner, bent alleenstaand en wilt weten hoeveel kinderopvangtoeslag u in 2018 kunt krijgen.
U werkt 40 uur per week.

  • dagopvang: 230 uur per kind per maand
  • buitenschoolse opvang: 122 uur per kind per maand

Gaat uw kind minder uren per maand naar de opvang? Dan moet u uitgaan van de uren die in het contract met uw kinderopvanginstelling staan.

Vergoedt wordt dus max 230 uur per maand met de volgende vergoeding per uur :
Kindercentrum Dagopvang € 7,45 , Buitenschoolse opvang (BSO) € 6,95

Gastouderopvang Dagopvang € 5,91 , Buitenschoolse opvang (BSO) € 5,91

Betaalt u meer dan het maximumuurtarief? Dan krijgt u voor de kosten boven het maximumuurtarief géén kinderopvangtoeslag. Is uw kinderopvang goedkoper, dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.

Voorbeeld 2
U werkt 40 uur per week en uw partner 20 uur per week:
U kunt voor maximaal het volgende aantal opvanguren kinderopvangtoeslag krijgen:

dagopvang: 122 uur per kind per maand
buitenschoolse opvang: 61 uur per kind per maand.

Gaat uw kind minder uren per maand naar de opvang? Dan moet u uitgaan van de uren die in het contract met uw kinderopvanginstelling staan.

Vraag kinderopvangtoeslag tijdig aan, na 3 maanden kan het niet meer met terugwerkende kracht aangevraagd worden.
Hier kunt u deze Toeslag Aanvragen
.

Alle hierboven genoemde bedragen & regelingen zijn indicatief,  bij de belastingdienst vindt u de exacte bedragen en regelingen.

 

 

Kinderopvangtoeslag aanvragen? Wij helpen U snel in geheel Nederland.

Wij helpen U o.a. in de gemeente: